вівторок, 22 квітня 2014 р.

Модуль 8. Рефлексія.

Виконавши завдання модулю я ознайомився з критеріями та формами оцінювання. Вважаю, що оцінювання на всіх етапах проекту допомагає  учням самостійно вести моніторинг  власних знань та  стимулювати їх до ефективної  роботи.  Залучення учнів до оцінювання, на мою думку,  розвиває їх самокритику та  навчає об'єктивно оцінювати як свої власні знання так і знання інших. Модуль цікавий, але для  його детального вивичення потрібно більше часу.

Модуль 7. Рефлексія

Активний та корисний модуль. Допоміг удосконалити роботу в групах.

Модуль 6.

Після цього етапу я навчився створювати форми для оцінювання. Результатом задоволений.

Модуль 5. Рефлексія.

Цей модуль допоміг мені зрозуміти та поміркувати  які зміни можна внести використання інтернет ресурсів упроцес навчання учнів і ефективно використовувати позаурочний час.

Модуль 4. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені остаточно зрозуміти та сформулювати запитання проекту та обдумати методи оцінювання учнів в проекті, створити попередній сценарій презентації.

Модуль 3. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені зрозуміти роектуякможна використовувати навчальні дослідження в проектах та зрозуміти призначення основних запитань проекту.

середа, 9 квітня 2014 р.

Модуль 2. Рефлексія

За допомогою даного модуля я ознайомився з навичками, необхідними студентам у 21-му столітті, зрозумілв важливість використання методу проекту у навчальному процесі. Я дізнався, як планувати підготовку до публікації, ознайомилася з правилами вибору теми, постановки запитань та добору матеріалів дослідження.